Om Zen Compassion Praxis

Michael Schjødt - Coach, Protreptiker og Terapeut

Jeg hedder Michael Schjødt, er født i 1980 og oprindeligt uddannet socialpædagog. 

Jeg har i flere år arbejdet som leder af pædagogiske institutioner og har her taget mange efteruddannelser på diplom og master niveau i ledelse. 

Igennem hele min karriere, som leder og konsulent, har jeg haft fokus på udvikling, rådgivning og faglighed af offentlig organisation og pædagogik.

Dette gør jeg på en sparrende, understøttende dialogisk og vejledende diskurs på kerneopgaven og ikke mindst på arbejdsmiljøet. 

Jeg besidder en stor erfaring og passion indenfor mennesker, deres velvære og udvikling og det er vigtigt for mig at skabe et arbejdsliv,  som giver mening. 

“Jeg tror grundlæggende på at vi er nødt til at se på det enkelte menneske og hvad der driver det”

Den filosofiske og mere åndelige(følende) verden, af ro, healing, håb, selvforståelse/indsigt og accept af sig selv, har dog altid optaget mit sind. 

Min erfaring indenfor pædagogik og ledelse er siden forenet med en filosofi opbygget omkring protreptikken, filosofisk coaching og healing. 

Og herved blev Zen Compassion Praxis født. 

Ud fra et ønske om at være med til at skabe udvikling for den enkelte person, ved protreptiske, terapeutiske samtaler & filosofisk coaching.

Protreptiske, terapeutiske samtaler & filosofisk coaching anvendes for at skabe en selvforståelse for egen ageren, for at udvikle sig som menneske, kæreste, kollega og/eller leder, eller blot skabe en indre ro, hvor man lytter til sig selv, sætter ord på ens tanker, mål og forståelse overfor sig selv.

Og mest af alt, lader en selv komme ud af ens hovede og ind i kroppen.

Ved samtalerne, vil der blive skabt en proces, hvor der reflekteres over ens selvforståelse og man bliver vendt mod ens egne værdier og holdninger.

Jeg er efterfølgende blevet uddannet som:

I dag er jeg godt igang med en Master i Business Coaching MBC, Master of Business Coaching fra Copenhagen Coaching Center, der har de højeste, internationale standarder via akkreditering fra European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Samt uddannelsen som filosofisk psykoterapeut hos Center for Trivsel og Velvære

Som ovenstående beskriver har hele mit arbejdsliv handlet om mødet med mennesker, og relationerne vi skaber, samt betydningen af at være en del af værdifulde fællesskaber. 

Som de fleste har jeg, som menneske også erfaret, mærket og arbejdet med hvad livets udfordringer byder ind med, hvor vi mister, bliver forladt, økonomien sejler, arbejdet udfordre, fortvivelse, følelsen af ensomhed, ja alt det livet også er. 

Jeg har gået vejen og kan og vil hjælpe dig til at lede dit liv og finde kernen i dig.

Gennem protreptikken og den filosofiske samtale hjælper jeg dig med at få indsigt i kernen i de værdier som som er styrken i dig, så du kan leve og lede dit liv autentisk.

 

Potræt af Michael Shjodt

Hvad er Filosofisk Coaching?

Om Filosofisk Coaching & Protreptiske samtaler

Ordet “Protreptik” betyder grundlæggende “at vende et menneske mod sig selv” og har rødder i antikkens Grækenland og filosofiens og retorikkens verden, fra den tid.

Protreptik er et gammelt filosofisk coachværktøj/samtaleform, med rødder i antikkens Grækenland og den æras store filosoffer; Sokrates, Platon & Aristoteles, samt retorikeren Isokrates. 

Og grundlæggende bygger Protreptikken på tanker og teorier skabt af Sokrates, Platon, Aristoteles og siden retorikeren Isokrates, hvor en videreudvikling af retorik, filosofi og argumentationslære, er fokuseret på retorikkens logos, etos og patos. 

Der samtales om begreber eller værdier, og dialogholderen udfordrer den anden, så der opstår nye refleksioner og erkendelser.

Protreptik og de Protreptiske samtaler/filosofisk Coaching har til formål at skabe en ro og en bevidsthed om de værdier, du bygger dit liv på.

Filosofien og teorien bag Protreptikken, bygger på at vi, ved at italesætte vore tanker, kan skabe virkeligheden gennem det sprog og handlinger vi foretager, samt at de Protreptiske samtaler, handler om et begreb, en følelse eller mål, som er af betydning for den enkelte.

Lige fra emner/begreber omkring; frihed, ansvar og tillid, til tilgivelse, udvikling af sig selv og/eller ens potentiale eller et helt andet, som fylder.

Og med dette, give dig enkelte redskaber til at forstå egne tanker, bevægelser og udvikling – både privat og professionelt. 

Protreptik og den protreptiske samtale har til formål at skabe bevidsthed om de værdier, man bygger sit liv på, og dermed give den enkelte redskaber til at forstå sine egne bevæggrunde privat og professionelt. 

Med Protreptiske samtaler taler man om et begreb, nysgerrigt og søgende og den som taler, kommer dermed i berøring med sine indre værdier.

Kontakt oplysninger
Find Praxis
Følg mig på

Kontakt idag

Kontakt for booking eller spørgsmål