Potræt af Michael Shjodt

Ledelse og Protreptik

I ledelsesmæssig sammenhæng, er en filosofisk samtaleform/Coaching, hvor det handler om at vende den enkelte mod sine egne værdier, og derved finde ind til de grundlæggende værdier og holdninger, et redskab, der i sidste ende kan gøre dig til en bedre leder.

Indenfor begrebet ledelse, kan Protreptikken anvendes på flere måder og niveauer, i det at filosofien og teorien bag Protreptikken, bygger på at vi, ved at italesætte vore tanker, kan skabe virkeligheden gennem det sprog og handlinger vi foretager, samt at de Protreptiske samtaler, handler om et begreb, en følelse eller mål, som er af betydning for den enkelte. 

Lige fra emner/begreber omkring; frihed, ansvar og tillid til tilgivelse, udvikling af sig selv og/eller ens potentiale eller et helt andet, som fylder. 

Med Protreptiske samtaler taler man om et begreb, nysgerrigt og søgende og den som taler, kommer dermed i berøring med sine indre værdier.

Ledelsescoaching, terapi eller som samtaleform generelt.

Set med ledelses-øjne, kan Protreptikken tilbyde perspektiv og ro, som giver mulighed for at forene personlige og ledelsefaglige styrker, så de sammen skaber mere værdi. 

Kontakt oplysninger
Følg mig på

Kontakt idag

Kontakt for booking eller spørgsmål