Om Reiki-healing

Ordet Reiki er af japansk afstamning og betyder Universel (livs)energi.

Reiki healing er en ældgammel Tibetansk lære, der i tusinde af år, er blevet set og anerkendt som en form for helbredende tanke. 

Udenfor de tibetanske templer, er Reiki healings lærer, som vi kender, og anvender den idag, den tibetanske, buddhistiske lære, som blev “genfundet” ved legenden om Dr. Mikao Usui, der levede fra 1865-1926.

Legenden fortæller at Usui var buddist og viede sit liv til den helbredende kunst.

Og igennem et helt livs lærer, genopdagede Usui Reiki-systemet i Japan i slutningen af det 19. århundrede efter et helt liv med studier, indsats og dedikation.

Hans livsændrende oplevelse kom gennem et meditationsforløb på det hellige bjerg Mount Kurama nær Kyoto, i 1922.

Forløbet varede 21 dage og indebar fasting, meditation og bade. 

Og det fortælles, at det først var på den sidste dag, at Usui modtog Reiki-energien, som skal opnåes gennem den japanske lære.

Siden er historien om Reiki for det meste videregivet fra mund til mund og derfor vil flere variationer af denne historie blive fortalt.

Men ud fra dette udviklede Usui den form for Reiki-healing vi kender til idag.

Heraf kom også Reikis 5 grundlæggende principper:

  1. bare i dag vil jeg være taknemmelig
  2. bare i dag vil jeg være ubekymret
  3. bare i dag vil jeg være uden vrede
  4. bare i dag vil jeg være ærlig overfor mig selv og andre
  5. bare i dag vil jeg være kærlig og ærbødig overfor alt levende


Mikao Usui rejste herefter rundt i Japan for at praktisere Reiki.

Hvad er Reiki-healing?

Ordet Reiki er af japansk afstamning og betyder Universel (livs)energi, som kan betegnes som en  tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi.

Den universielle Reiki energi, får energistrømmen i auraen til at forøges og giver os mere styrke og kraft til at handle, mærke og været os selv.

Den øgede energi tilstrømning, påvirker vor aura og de postive ting i livet, som blot bliver forøget. Healingen kan dermed bringe os derhen, hvor vi har lyst til at være og udvikle os. Der hvor livet kan føles mere intenst, rigere og dybere, men hvor vi samtidig har en ro og forståelse.

Reiki energien kan desuden betegnes/optræde som den indre stemme, der udfolder sig kreativt, i vores handlinger og er med til de beslutninger vi træffer, samt måden vi bringer dem ud i livet på.

Den anses som en kilde til glæde og taknemmelighed, og samtidig energien, som kan bringe os derhen hvor vi vil være i livet og sætte skub i vores individuelle udvikling. 

Den øgede energi-gennemstrømning, som auraen påvirkes af, kan forøge de positive ting i livet og få livet, som helhed, til føles mere intenst, dybere, rigere og tættere på.

Hvad kan Reiki-healing gøre/bruges til?
Reiki kan, som den tradtionelt er blevet i år tusinder, ses som den universelle livsenergi og/eller en spirituel udviklingsvej. 

Reiki-healing i sig selv, føltes blid, men er samtidig en meget kraftfuld tanke og (livs)energi, der kan skabe ro, balance og harmoni i både din krop og dit sind.

Reiki kan åbne dig for energier, herunder:
Hjælpe dig med at være i flow
Give dig overskud
Forøge din evne til at udvikle dig
Give dig bedre evner til at navigerer og tage styrring i det eget liv.
Lade dig modtage og give energi videre til andre

Reiki-healing kan også bruges i helbredende sammenhæng, fra fysiske og synlige skavanker og skader til de mere skjulte, herunder mindske/afhjælpe stress, angst og uro. Reiki kan her aktivere kroppens egen evne til healing og hjælpe med at løsne blokeringer på det psykiske plan.

I dag ses Reiki-healing også som en støtte eller alternativ til forskellige andre behandlingsmetoder som, medicinsk behandling, zoneterapi, massage, fysioterapi og psykoterapi eller anden form for behandling/terapi. 

Healingen og metoderne bruges i arbejdet med syge, ældre, døende eller gravide og ved fødsler.


Reiki-healing er i dag stadig den årtusinde gamle lære, der handler om livsenergi og den helbrede tanke, som kan skabe udvikling, ro og harmoni. 

Kontakt oplysninger
Følg mig på

Kontakt idag

Kontakt for booking eller spørgsmål